<div align="center"> <h1>Strona Przedszkola Nr 12</h1> <h3>Strona Przedszkola Nr 12 w Gdansku-Oliwie</h3> <p>edukacja,przedszkole,wczesnoszkolna,szkolnictwo,oswiata</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.pba.pl/przedszkole12" rel="nofollow">http://www.pba.pl/przedszkole12</a></p> </div>